Accord

Romania


DISCLAIMER

SC ACTAVIS SRL este înregistrată sub nr. 21533 ca operator de date cu caracter personal în scopul realizării activităţilor de producţie medicamente, comerţ cu ridicata de produse medicamentoase, după cum şi a activităţilor de reclamă, marketing şi publicitate.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile ulterioare, SC Actavis SRL şi SC Sindan Pharma SRL au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le obţinem de la partenerii noştri. Scopul colectării datelor poate fi după caz:
1. pentru desfăşurarea activităţii de resure umane, de declarare a contribuţiilor sociale de plată şi pentru cursurile de formare profesională ale angajaţilor
2. pentru executarea contractelor şi după caz pentru declararea contribuţiilor ce se plătesc la stat şi plata impozitului ce se reţine la sursă potrivit dispoziţiilor codului fiscal
3. Colectarea datelor personale ale vizitatorilor sediului societăţii ce sunt utilizate numai pentru buna organizare a locaţiei şi nu sunt dezvăluite şi procesate în nici un alt scop.
4. Colectarea datelor potenţialilor clienţi ce pot fi targetaţi în conformitate cu obiectul de activitate al societăţii (producţia de medicamente şi comerţ cu ridicata al produselor medicamentoase) şi anume medici şi farmacişti. Aceste date sunt culese exclusiv pe suport electronic şi vizează numai datele publice (nume şi prenume, profesie şi loc de muncă) fiind utilizate exclusiv de catre angajaţii reprezentanţi vanzări potrivit obligaţiilor de serviciu – promovare produse medicamentoase şi informare a doctorilor prescriptori cu privire la proprietăţile produselor comercializate
Vă rugăm să fiţi avizaţi ca nu sunteţi obligaţi să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopurilor menţionate anterior la punctele 1-4. Refuzul dvs. determină după caz nesemnarea contractelor de muncă sau de colaborare, nepermiterea accesului în sediile Actavis/Sindan Pharma, sau după caz nepromovarea şi neinformarea asupra produselor comercializate de SC Actavis SRL sau SC Sindan Pharma SRL.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari după caz:
- Autorităţi fiscale de muncă, şi asigurări scoiale după caz;
- Exclusiv angajaţilor Actavis/Sindan Pharma abilitaţi cu activitatea de promovare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la departamentul juridic la adresa de email mscarlatescu@actavis.com în atenţia Dnei Mihaela Scărlătescu.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în state din afara Romaniei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


  • Înapoi
  • Printează
  • Trimite